Vägguttag Video S-Video Ljud 891

  • Vägguttag Video S-Video Ljud 891

Lödfria utanpåliggande och infällda vägguttag för datorer, projektorer etc.

Snabbmonterade - Löd och skruvfria med säker snabbkoppling !

Locket kan även separat skruvas fast i vanliga eldosor i väggen!

Thorsman original!